Privacybeleid

WIJN van NU respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken je gegevens alleen om aan de diensten, waar je om gevraagd hebt, te kunnen voldoen.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

WIJN van NU kan persoonsgegevens over jou verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van WIJN van NU, en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan WIJN van NU verstrekt. WIJN van NU kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Je IP-adres

Waarom WIJN van NU gegevens nodig heeft

WIJN van NU verwerkt jouw persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt, en/of om je schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan WIJN van NU jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een dienst, zoals het bezorgen van een bestelling of het verzorgen van een wijnproeverij op locatie.

Hoelang WIJN van NU gegevens bewaart

WIJN van NU bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld.

Delen met anderen

WIJN van NU verstrekt jouw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Door WIJN van NU een e-mail te sturen kun je jouw gegevens laten verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@wijnvannu.nl. WIJN van NU zal zo snel mogelijk, maar binnen één weken, op je verzoek reageren.

Beveiligen

WIJN van NU neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik neem dan contact op met WIJN van NU via info@wijnvannu.nl

WIJN van NU is als volgt te bereiken:

  • Pastoor Ossestraat 7
  • Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 83566465
  • Telefoon: 06 22489955
  • E-mailadres: info@wijnvannu